sarabun@lomsak.ac.th 0 5670 1140

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

123 ปีหล่มสักวิทยาคม

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2444
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2444 เปิดสอนครั้งแรกในระดับประถมศึกษา โดยอาศัยศาลาวัดศรีมงคล ต.วัดป่า อ.วัดป่า จังหวัดหล่มสัก เป็นสถานที่เรียนใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหล่มสัก หล่มวิทยาคาร มีนายบุญทัน เป็นผู้บริหารคนแรก

สมัครวิ่ง

สมัครวิ่ง หล่มสักวิทยาคมมินิมาราธอนครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน

ตรวจสอบการสมัครวิ่ง

ตรวจสอบรายชื่อการสมัครวิ่ง

บริการ

สมัครวิ่ง

ระบบสมัครวิ่งชิงถ้วยพระราชทาน หล่มสักวิทยาคมมินิมาราธอน ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 8 ธันวาคม 2567 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ชนะเลิศการแข่งขันการวิ่งมินิมาราธอนจำนวน 2 ถ้วยรางวัล

ตรวจสอบการสมัครวิ่งหล่มสักมินิมาราธอน

ตรวจสอบผลการสมัครวิ่งหล่มสักมินิมาราธอน เช็คหมายเลข BIB

แจ้งโอนการบริจาคเงิน

แจ้งการโอนเงินการบริจาคเงินร่วมก่อสร้างโดมเพื่อน้องโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรณีไม่ได้โอนผ่าน E Donation